Cruceiro de Santa María de Castenda

Situación: Carballal

Cruceiro: Tipo Crucifixo

Plataforma: Cadrangular

Pedestal: Cadrangular

Mesa: Adosada

Varal: Octogonal, comenza e remata cadrado

Capitel: Troncopiramidal invertido

Cruz: Cadrangular

Anverso: Cristo crucificado con tres cravos, inclina a cabeza cara á dereita, mans abertas, con coroa de espiñas e pano de pureza suxeito cunha corda, INRI (cartela).

Reverso: Inmaculada, mans xuntas, coroada, coa lúa aos seus pés.Sobre peaña dun anxo con ás.

Material: Granito

Close