Cruceiro

Cruceiro de San Cibrao de Viladabade

Cruceiro de San Xoán de Tordoia

Cruceiro de Santa Eulalia de Gorgullos

Cruceiro de Santa María de Castenda

Cruceiro Ermida do Rosario

Cruceiro San Cristovo Leobalde

Cruceiro Santiago de Numide

Cruceiro Capela do Carmen

Cruceiro Capela Santa Susana

Cruceiro de San Xulián de Cabaleiros

Cruceiro de San Mamede de Andoio

Cruceiro de Santa Mariña de Anxeriz

Cruceiro de Anxeriz

Cruceiro de Santa María de Bardaos

Cruceiro de Bardaos

 

Close