Cruceiro de San Xoán de Tordoia

Situación: Igrexa

Cruceiro: Tipo de Cruz

Plataforma: Cadrangular

Pedestal: Cadrangular

Varal: Cadrada con Chafráns

Capitel: Cadrangular

Cruz: Cadrangular

Material: Granito– Formigón

Close