Cruceiro de Santa Mariña de Anxeriz

Situación: Igrexario

Cruceiro: Tipo de cruz

Plataforma: Cadrangular talón invertido

Pedestal: Cadrangular

Mesa: Adosada

Varal: Octogonal

Capitel: Cadrangular

Cruz: Circular, leñosa con nós

Material: Granito

Close