Cruceiro de Anxeriz

Situación: Área recreativa da Folgueira (Anxeriz)

Cruceiro: Tipo de cruz

Plataforma: Cadrangular

Pedestal: Cadrangular con Chafrán

Material: Granito – formigón

Close